Årsmøte 2015

Sted: Breimyra

Dato: Fredag 8 januar 2016

Tid: kl. 19.00

Saksliste:

  1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Årsmelding.
  4. Ammunisjonspriser.
  5. Medlemskontingent.
  6. Regnskap/ budsjett.
  7. Innkomne saker.
  8. Valg.

Frist for innkomne saker settes til 6/1-2016. Ev. saker meldes til Vidar Foss pr. e-post vidar.foss@konveks.no

Servering i skytterhuset.

Vel møtt!

Vidar Foss/ formann