Trening/oppskyting jegere

Vi starter opp på tirsdag 15 juni 2021 kl. 19.00 Alle må skrive opp navnet sitt ved ankomst Breimyra. Det er tillatt med grupper inntil 30 personer. Smittevernhensyn overholdes noe som blant annet omfatter spriting av hender og min avstand 1 meter mellom skyttere. Obligatoriske treningsskudd er ikke påkrevd i år. For øvrige regler og …

Continue reading ‘Trening/oppskyting jegere’ »

Trening / oppskyting jegere

Skytterlaget starter opp i dag 23/6 -2020 med trening og oppskyting. Se oppslag på standplass for videre datoer. Se oppslag på standplass vedr. smitteverntiltak. Det er maks tillatt med 20 personer/ min. 1 meter avstand for ordinær trening. Alle må registrere seg ved ankomst skytebanen.

STADSBYGD SKYTTERLAG ÅRSMØTE 2019 Sted: Breimyra Dato: Fredag 17 januar 2020 Tid: kl. 19.00 Saksliste: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent. Årsmelding. Ammunisjonspriser. Medlemskontingent. Regnskap/ budsjett. Innkomne saker. Valg. Frist for innkomne saker settes til onsdag 15/1-2020. Ev. saker meldes til Vidar Foss pr. e-post: vidar.foss@konveks.no PS! Det vil bli servering …

Continue reading ‘’ »

Sparebanktreffen, FK7

Sparebanktreffen, FK7 STADSBYGD Fredag 23-og lørdag 24 aug.  2019 Stadsbygd Skytterlag har gleden av å innby til åpent  banestevne.  Skyteprogram 35 skudd for alle klasser unntatt NU, NV, 1, Å og AG3/ HK416 som skyter 25 skudd. Premiering NU: Gjenstandspremie til alle deltakere. Øvrige klasser: Pengepremiering av 15-skudd og 10-skudd, i hht Skytterboka. Innskudd NU, …

Continue reading ‘Sparebanktreffen, FK7’ »