Årsmøte

Sted: Breimyra

Dato: Fredag 9. januar 2015

Tid: kl. 19.00

Saksliste:

1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder og referent.

3. Årsmelding.

4. Ammunisjonspriser.

5. Medlemskontingent.

6. Regnskap/ budsjett.

7. Innkomne saker.

8. Valg.

Frist for innkomne saker settes til onsdag 7/1-2015. Ev. saker meldes til Vidar Foss pr. e-post: vidar.foss@konveks.no

Det vil bli servering i det nye skytterhuset.

Vel møtt 🙂