Terminliste 2019


TERMINLISTE 2019

Dato Aktivitet Ansvarlig
Mai
1. Dugnad Styret (Vidar 9266 4418)
8. Stadsbygd Cup 1 Ungd. utv (Stein Y 4046 7175)
12. Skytingens dag Ungd. utv (Stein Y 4046 7175)
15. Stadsbygd Cup 2 Ungd. utv (Stein Y 4046 7175)
22. Stadsbygd Cup 3 Ungd. utv (Stein Y 4046 7175)
29. Stadsbygd Cup 4 Ungd. utv (Stein Y 4046 7175)
Juni
5. Stadsbygd Cup 5 Ungd. utv (Stein Y 4046 7175)
19. Kommunemesterskap Styret (Einar 9064 8736)
23. Mesterskapokalen / 300m Styret (Bård 9823 7669)
Juli
7. Finalepokalen/ lagsmesterskap Styret (Einar 9064 8736)
10. Siste treningsdag før sommerferien for rek/jun/jegere
30 Første treningsdag for rek/jun/jegere etter sommerferien
August
2 – 6 LANDSSKYTTERSTEVNE EVJE
11. Stående pokal Einar (9064 8736)
18 Dugleiksmerket Amund (9099 4042)
23-24 Fosenkarusell FK7/ Sparebanktreffen Styret (Vidar 9266 4418)
September
22 Sesongavslutningspokalen Einar (9064 8736)
Oktober  
1. okt – 23. des Elgjakt. Banen stengt  

Trening på Breimyra

Dag/ tidspunkt Bane/ aktivitet  Ansvarlig
Tirsdag. Mai – juli kl 19. Aug- sept kl 18 100m / elgbane / oppskyting. Mest for jegere Skytterlaget
Onsdag. Fra kl 18 100m / 300m. Trening baneskyting Skytterlaget
Torsdag. Mai – juli kl 19. Aug- sept kl 18 100m / elgbane / leirduer Stadsbygd JFF


Ansvarshavende skal påse at bommen lukkes og rødt flagg heises i god tid før skytingen begynner.
Ansvarshavende skal påse at området er ryddet og anlegget låst etter avsluttet skyting.

Evt. skyting utenfor oppsatte tider skal avtales med styret i skytterlaget god tid på forhånd, og plakater settes opp minst 1 uke før skytingen.

Styret