Trening/oppskyting jegere

Vi starter opp på tirsdag 15 juni 2021 kl. 19.00

Alle må skrive opp navnet sitt ved ankomst Breimyra. Det er tillatt med grupper inntil 30 personer. Smittevernhensyn overholdes noe som blant annet omfatter spriting av hender og min avstand 1 meter mellom skyttere.

Obligatoriske treningsskudd er ikke påkrevd i år.

For øvrige regler og priser, se oppslag på standplass.

Trening / oppskyting jegere

Skytterlaget starter opp i dag 23/6 -2020 med trening og oppskyting.

Se oppslag på standplass for videre datoer.

Se oppslag på standplass vedr. smitteverntiltak. Det er maks tillatt med 20 personer/ min. 1 meter avstand for ordinær trening.

Alle må registrere seg ved ankomst skytebanen.

STADSBYGD SKYTTERLAG

ÅRSMØTE 2019

Sted: Breimyra

Dato: Fredag 17 januar 2020

Tid: kl. 19.00

Saksliste:

  1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Årsmelding.
  4. Ammunisjonspriser.
  5. Medlemskontingent.
  6. Regnskap/ budsjett.
  7. Innkomne saker.
  8. Valg.

Frist for innkomne saker settes til onsdag 15/1-2020. Ev. saker meldes til

Vidar Foss pr. e-post: vidar.foss@konveks.no

PS!

Det vil bli servering i skytterhuset

Stadsbygd, 27/12-2019

Vidar Foss / formann.

Sparebanktreffen, FK7


Sparebanktreffen, FK7

STADSBYGD

Fredag 23-og lørdag 24 aug.  2019

Stadsbygd Skytterlag har gleden av å innby til åpent  banestevne.

 Skyteprogram
35 skudd for alle klasser unntatt NU, NV, 1, Å og AG3/ HK416 som skyter 25 skudd.

Premiering
NU: Gjenstandspremie til alle deltakere.
Øvrige klasser: Pengepremiering av 15-skudd og 10-skudd, i hht Skytterboka.

Innskudd
NU, NV, R, ER, J, EJ: kr 100 (arrangement. kr 30, pengepremie kr 50, karusellavgift kr. 20).
Øvrige: kr 170 (arrangement kr 70, pengepremie kr 80, karusellavgift kr. 20).

Påmelding

Forhåndspåmelding via DFS’  påmeldingssystem til og med  21 aug.
Påmelding på banen fredag kl 17:00 – 18:00 og lørdag kl. 09.00 – 11.00.

Det skytes på Megalink elektroniske skiver, 10 stk på 300m og 6 stk på 100m.

Stevnetelefon: Vidar Foss, mob. 92 66 44 18

Enkelt kjøkkensalg

Velkommen til spennende konkurransedag på Stadsbygd!

Banen vår finner du her: 63°30,384’N 10°3,456’Ø