Trening / oppskyting jegere

Skytterlaget starter opp i dag 23/6 -2020 med trening og oppskyting.

Se oppslag på standplass for videre datoer.

Se oppslag på standplass vedr. smitteverntiltak. Det er maks tillatt med 20 personer/ min. 1 meter avstand for ordinær trening.

Alle må registrere seg ved ankomst skytebanen.

STADSBYGD SKYTTERLAG

ÅRSMØTE 2019

Sted: Breimyra

Dato: Fredag 17 januar 2020

Tid: kl. 19.00

Saksliste:

  1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Årsmelding.
  4. Ammunisjonspriser.
  5. Medlemskontingent.
  6. Regnskap/ budsjett.
  7. Innkomne saker.
  8. Valg.

Frist for innkomne saker settes til onsdag 15/1-2020. Ev. saker meldes til

Vidar Foss pr. e-post: vidar.foss@konveks.no

PS!

Det vil bli servering i skytterhuset

Stadsbygd, 27/12-2019

Vidar Foss / formann.

Sparebanktreffen, FK7


Sparebanktreffen, FK7

STADSBYGD

Fredag 23-og lørdag 24 aug.  2019

Stadsbygd Skytterlag har gleden av å innby til åpent  banestevne.

 Skyteprogram
35 skudd for alle klasser unntatt NU, NV, 1, Å og AG3/ HK416 som skyter 25 skudd.

Premiering
NU: Gjenstandspremie til alle deltakere.
Øvrige klasser: Pengepremiering av 15-skudd og 10-skudd, i hht Skytterboka.

Innskudd
NU, NV, R, ER, J, EJ: kr 100 (arrangement. kr 30, pengepremie kr 50, karusellavgift kr. 20).
Øvrige: kr 170 (arrangement kr 70, pengepremie kr 80, karusellavgift kr. 20).

Påmelding

Forhåndspåmelding via DFS’  påmeldingssystem til og med  21 aug.
Påmelding på banen fredag kl 17:00 – 18:00 og lørdag kl. 09.00 – 11.00.

Det skytes på Megalink elektroniske skiver, 10 stk på 300m og 6 stk på 100m.

Stevnetelefon: Vidar Foss, mob. 92 66 44 18

Enkelt kjøkkensalg

Velkommen til spennende konkurransedag på Stadsbygd!

Banen vår finner du her: 63°30,384’N 10°3,456’Ø

Kommunemesterskap

Kommunemesterskap, bane

STADSBYGD

Onsdag 19 juni 2019

Stadsbygd Skytterlag har gleden av å innby til kommunemesterskap, Indre Fosen kommune.

 Skyteprogram
35 skudd for alle klasser unntatt NU, NV, 1, Å og AG3/ HK416 som skyter 25 skudd.

Premiering
NU: Gjenstandspremie til alle deltakere.
Øvrige klasser: Pengepremiering av 15-skudd og 10-skudd, i hht Skytterboka.

Alle klassevinnere får gylt medalje, unntatt klasse 1. Det kreves min. 2 skyttere fra kommunen for at medalje deles ut. Er det flere enn 6 skyttere fra kommunen deles det ut sølv medalje til nr. 2. Vinneren i kl. 3-5  får aksje i vandrepokal som må vinnes 3 ganger for å bli skytterens eiendom.

I klasse NU og NV settes det opp felles vandrepremie til beste skytter 100 m. Etter 3 aksjer blir den skytterens eiendom.

Lagskyting: Laget består av 3 skyttere, (ingen forhåndspåmelding). Det skytterlaget med lavest plassiffer sammenlagt på 15m, felt og baneskyting får aksje i pokalen. Premien vinnes endelig etter 3 aksjer i pokalen.

Innskudd
NU, NV, R, ER, J, EJ: kr 80 (arrangement og medalje  kr 50).
Øvrige: kr 150 (arrangement og medalje kr 90).

Påmelding

Forhåndspåmelding via DFS’  påmeldingssystem til og med  17 juni.
Påmelding på banen onsdag 19/6, kl 17:00 – 18:00.

Det skytes på Megalink elektroniske skiver, 10 stk på 300m og 6 stk på 100m.

Stevnetelefon: Vidar Foss, mob. 92 66 44 18, enkelt kjøkkensalg.

Velkommen til spennende konkurransedag på Stadsbygd!

Banen vår finner du her: 63°30,384’N 10°3,456’Ø