STADSBYGD SKYTTERLAG

ÅRSMØTE 2019

Sted: Breimyra

Dato: Fredag 17 januar 2020

Tid: kl. 19.00

Saksliste:

  1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Årsmelding.
  4. Ammunisjonspriser.
  5. Medlemskontingent.
  6. Regnskap/ budsjett.
  7. Innkomne saker.
  8. Valg.

Frist for innkomne saker settes til onsdag 15/1-2020. Ev. saker meldes til

Vidar Foss pr. e-post: vidar.foss@konveks.no

PS!

Det vil bli servering i skytterhuset

Stadsbygd, 27/12-2019

Vidar Foss / formann.