Korrigerte resultater og premieoppgjør for Sparebanktreffen

Korrigerte resultater og premieoppgjør for Sparebanktreffen er nå lastet opp til DFS og tilgjengeliggjort.