STADSBYGD SKYTTERLAG ÅRSMØTE 2019 Sted: Breimyra Dato: Fredag 17 januar 2020 Tid: kl. 19.00 Saksliste: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent. Årsmelding. Ammunisjonspriser. Medlemskontingent. Regnskap/ budsjett. Innkomne saker. Valg. Frist for innkomne saker settes til onsdag 15/1-2020. Ev. saker meldes til Vidar Foss pr. e-post: vidar.foss@konveks.no PS! Det vil bli servering …

Continue reading ‘’ »

Sparebanktreffen, FK7

Sparebanktreffen, FK7 STADSBYGD Fredag 23-og lørdag 24 aug.  2019 Stadsbygd Skytterlag har gleden av å innby til åpent  banestevne.  Skyteprogram 35 skudd for alle klasser unntatt NU, NV, 1, Å og AG3/ HK416 som skyter 25 skudd. Premiering NU: Gjenstandspremie til alle deltakere. Øvrige klasser: Pengepremiering av 15-skudd og 10-skudd, i hht Skytterboka. Innskudd NU, …

Continue reading ‘Sparebanktreffen, FK7’ »

Kommunemesterskap

Kommunemesterskap, bane STADSBYGD Onsdag 19 juni 2019 Stadsbygd Skytterlag har gleden av å innby til kommunemesterskap, Indre Fosen kommune.  Skyteprogram 35 skudd for alle klasser unntatt NU, NV, 1, Å og AG3/ HK416 som skyter 25 skudd. Premiering NU: Gjenstandspremie til alle deltakere. Øvrige klasser: Pengepremiering av 15-skudd og 10-skudd, i hht Skytterboka. Alle klassevinnere …

Continue reading ‘Kommunemesterskap’ »