Årsmøte Breimyra fredag 6. desember kl. 19.00

Saksliste:

  1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Årsmelding.
  4. Ammunisjonspriser.
  5. Medlemskontingent.
  6. Regnskap/ budsjett.
  7. Innkomne saker.
  8. Valg.

 

Frist for innkomne saker settes til onsdag 4/12-2013. Ev. saker meldes til Vidar Foss pr.

e-post: vidar.foss@konveks.no

 

 

PS!

Det vil bli servering i det nye skytterhuset

 

 

Stadsbygd, 22/11-2013

 

Vidar Foss / formann.