Kommunemesterskap, bane

Onsdag 20 juni 2018

Stadsbygd Skytterlag har gleden av å innby til kommunemesterskap, Indre Fosen kommune.

Skyteprogram
35 skudd for alle klasser unntatt NU, NV, 1, Å og AG3/ HK416 som skyter 25 skudd.

 

Premiering
NU: Gjenstandspremie til alle deltakere.
Øvrige klasser: Pengepremiering av 15-skudd og 10-skudd, i hht Skytterboka.

Alle klassevinnere får gylt medalje. Det kreves min. 2 stk. skyttere for at medalje deles ut. Er det flere enn 6 stk. skyttere deles det ut sølv medalje til nr. 2.

Innskudd
NU, NV, R, ER, J, EJ: kr 80 (arrangement og medalje  kr 50).
Øvrige: kr 150 (arrangement og medalje kr 90).

Påmelding

Forhåndspåmelding via DFS’  påmeldingssystem til og med  18 juni.
Påmelding på banen onsdag 20/6, kl 17:00 – 18:00.

Det skytes på Megalink elektroniske skiver, 10 stk på 300m og 6 stk på 100m.

Stevnetelefon: Vidar Foss, mob. 92 66 44 18

Enkelt kjøkkensalg

Velkommen til spennende konkurransedag på Stadsbygd!