Årsmøte fredag 20 jan. kl. 19.00

Saksliste:

  1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Årsmelding.
  4. Ammunisjonspriser
  5. Medlemskontingent
  6. Regnskap/ budsjett.
  7. Innkomne saker.
  8. Valg

Frist for innkomne saker settes til onsdag 18/1-2017. Ev. saker meldes til

Vidar Foss pr. e-post: vidar.foss@konveks.no

PS!Det vil bli servering i det nye skytterhuset

Stadsbygd, 02/01-2017

Vidar Foss / formann.