Årsmøte fredag 20 jan. kl. 19.00

Saksliste: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent. Årsmelding. Ammunisjonspriser Medlemskontingent Regnskap/ budsjett. Innkomne saker. Valg Frist for innkomne saker settes til onsdag 18/1-2017. Ev. saker meldes til Vidar Foss pr. e-post: vidar.foss@konveks.no PS!Det vil bli servering i det nye skytterhuset Stadsbygd, 02/01-2017 Vidar Foss / formann.