Kretsstevne bane 2017, Stadsbygd SKL, 24.05.2017

  Mesterskap: Klasse 3-5: 1. Espen By Dyrendahl, Rissa (5) 341, 2. Thomas Sunde, Rissa (5) 339, 3. Kristin Dyrendahl, Rissa (5) 337, 4. Tormod Dyrendal, Rissa (5) 334, 5. Arild Dyrendal, Rissa (3) 322, 6. Ketil Sunde, Rissa (3) 318, 7. Ove Johan Dyrendahl, Rissa (3) 317, 8. Jonny Denstad, Rissa (4) 312, 9. …

Continue reading ‘Kretsstevne bane 2017, Stadsbygd SKL, 24.05.2017’ »

Årsmøte fredag 20 jan. kl. 19.00

Saksliste: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent. Årsmelding. Ammunisjonspriser Medlemskontingent Regnskap/ budsjett. Innkomne saker. Valg Frist for innkomne saker settes til onsdag 18/1-2017. Ev. saker meldes til Vidar Foss pr. e-post: vidar.foss@konveks.no PS!Det vil bli servering i det nye skytterhuset Stadsbygd, 02/01-2017 Vidar Foss / formann.