Årsmøte fredag 20 jan. kl. 19.00

Saksliste: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent. Årsmelding. Ammunisjonspriser Medlemskontingent Regnskap/ budsjett. Innkomne saker. Valg Frist for innkomne saker settes til onsdag 18/1-2017. Ev. saker meldes til Vidar Foss pr. e-post: vidar.foss@konveks.no PS!Det vil bli servering i det nye skytterhuset Stadsbygd, 02/01-2017 Vidar Foss / formann.

Årsmøte 2015

Sted: Breimyra Dato: Fredag 8 januar 2016 Tid: kl. 19.00 Saksliste: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent. Årsmelding. Ammunisjonspriser. Medlemskontingent. Regnskap/ budsjett. Innkomne saker. Valg. Frist for innkomne saker settes til 6/1-2016. Ev. saker meldes til Vidar Foss pr. e-post vidar.foss@konveks.no Servering i skytterhuset. Vel møtt! Vidar Foss/ formann